Schone bouwplaats protocol

Ontzorgen door te doen!

Schone bouwplaats protocol

Gaat u starten met een bouwproject of heeft u een frisse blik nodig voor een schone gestructureerde bouwplaats,wij helpen u graag om een protocol op te zetten. We gebruiken de uit Japan komende 5S methode.5S verwijst naar de vijf Japanse woorden die de methode samenvatten: seiri, seiton, seiso, seiketsu en shitsuke. In het Nederlands worden deze termen meestal vertaald met scheiden, sorteren, schoonmaken, systematiseren en standhouden.

Nieuwsgierig?
Neem gerust contact met ons op!

Contact