Duurzaamheid

Ontzorgen door te doen!

Sustainable Development Goals:
Onze duurzaamheidsvisie

Zorgen voor een betekenisvolle toekomst doen we niet alleen. Wij geloven in een wij-samenleving. Samen zijn wij verantwoordelijk voor een succesvolle en gezonde maatschappij waarin ieder zijn talent op eigen tempo kan ontwikkelen. Zonder ongelijkheid. Wij zien maatschappelijke waarde in élke werknemer. Samen met hen kijken we vooruit en werken we aan een gezondere leefomgeving met maar één missie: maatschappelijke impact maken. Door onze schoonmaakdiensten geven wij direct invulling aan de door de Verenigde Naties opgestelde Duurzame Werelddoelen (SDG’s)

Wat zijn Sustainable Development Goals?

In 2015 werden 17 Duurzame Werelddoelen opgesteld op armoede, ongelijkheid en klimaatverandering een halt toe re roepen. Het idee is dat we in 2030 bestaansonzekerheid kunnen uitbannen. Iedereen moet namelijk de vrijheid krijgen te bouwen aan een betere en bovenal gezonde toekomst. Iedereen. Ook u.

Hoe draagt Aiss Cleaning Services hieraan bij?

Niemand mag nog langer achterblijven. Zo luidt de slotsom van de Duurzame Werelddoelen van de Verenigde Naties. Een samenwerking tussen maatschappelijke spelers is daarom noodzakelijk. Alleen dán kunnen we invulling geven aan de SDG’s. Om maatschappelijk rendement te behalen en het welzijn van onze planeet te vergroten maken we ruimte voor iedereen. Hoe? Door óók mensen in een kwetsbare positie aan een baan binnen de schoonmaak te helpen en intern op te leiden voor een vervolg in de sector of als springplank te fungeren naar een andere baan passende bij de wensen en potentie van de persoon. Doordat we veelal op bouwplaatsen werken is de mogelijkheid er om andere beroepen van dichtbij mee te maken zeer laagdrempelig.

Contact